Politika privatnosti i kolačići

Lični podaci

Na sajtu www.sportsstar.me od korisnika se mogu tražiti lični podaci u sledećim situacijama:

  1. Prilikom pravljenja porudžbine;
  2. Prlilikom registracije korisničkog naloga.

U navedenim situacijama od korisnika se traže sledeći lični podaci: ime, prezime, adresa, broj telefona i e-mail adresa.

Navedeni lični podaci služe u sledeće svrhe davanje naloga za isporuku robe. Lični podaci koje su posjetioci dobrovoljno ostavili na našem sajtu nikada neće biti ustupljeni trećim licima. Na zahtjev korisnika, naše preduzeće će izdati spisak ličnih podataka koje posjeduje o njemu u svojoj bazi. Na zahtjev korisnika, naše preduzeće će iz baze obrisati sve lične podatke koje posjeduje o njemu. Za izdavanje spiska, odnosno brisanje ličnih podataka koje naše preduzeće posjeduje, korisnik se može obratiti na e-mail sportsstar.mne@gmail.com.

Obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, povjerljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, NLB banka AD Podgorica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Kolačići

Na sajtu www.sportsstar.me se koriste tzv. kolačići (cookies). To su kodovi u pozadini stranice koji prikupljaju zbirne podatke o ponašanju posjetilaca na sajtu poput: broja ljudi koji su posjetili sajt u određenom periodu, broja ljudi koji su prelistali katalog, prosječne dužine trajanja posjete i slično. Ovi podaci se koriste u cilju dobijanja smjernica za podizanje kvaliteta sadržaja i poboljšanje korisničkog iskustva na sajtu www.sportsstar.me. Podaci koji su prikupljeni preko kolačića uvijek su u zbirnoj, a nikad u pojedinačnoj formi. To znači da imamo informacije npr. o tome koliko korisnika je posjetilo određenu stranicu, ali ne i koji su to korisnici.