Zamjena

Ukoliko ste nakon prijema artikla ustanovili da primljeni artikal želite zamjeniti za isti artikal druge veličine ili artikal druge vrste, iste ili veće cjenovne kategorije, molimo Vas da nas kontaktirate pozivanjem broja telefona 068 840 180  ili nam pošaljite email na adresu sportsstar.mne@gmail.com. Neophodno je da nam date podatke koji se odnose na broj računa/otpremnice, šifru artikla i veličinu koja bi Vam odgovarala.

  1. U slučaju zamjene primljenog artikla za isti artikal druge veličine, prodavac je u obavezi da izvrši zamjenu ukoliko isti artikal druge željene veličine postoji na stanju;
  2. U slučaju da isti artikal druge željene veličine ne postoji na stanju, prodavac će ponuditi kupcu da primljeni artikal zamijeni za artikal druge vrste po želji kupca, uz eventualnu doplatu ili vraćanje razlike u cijeni;
  3. U slučaju nepostojanja mogućnosti zamjene artikla prodavac je dužan da kupcu vrati novac;
  4. Po prijemu artikla od strane prodavca, za koji se traži zamjena, utvrdiće se da li je artikal ispravan i neoštećen. U slučaju kada se utvrdi da je na vraćenom artiklu nastupila neispravnost ili oštećenje artikla krivicom kupca, odbiće se zamjena i takav artikal će biti vraćen kupcu;

Prilikom povraćaja artikla obavezno je artikal vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju u originalnom neoštećenom pakavanju, pri čemu se mora priložiti i originalni račun/faktura.

Primljeni artikal nije moguće mijenjati ukoliko je nošen ili tretiran.

Znamo da je teško pogoditi pravu veličinu a da prvo ne isprobate proizvod, obavezno pogledajete pri odabiru veličine tablicu koja se nalazi među slikama izabranog proizvoda.

TROŠKOVI ZAMJENE ARTIKLA

  1. Svi troškovi koji proisteknu zbog vraćanja artikla od strane kupca i ponovnog slanja od strane prodavca, u slučaju zamjene primljenog artikla za isti artikal druge veličine, ili zamene za artikal druge vrste, padaju na teret kupca;
  2. Svi troškovi koji proisteknu zbog vraćanja artikla od strane kupca i ponovnog slanja od strane prodavca, u slučaju kada kupac od prodavca dobije neispravan ili pogrešan artikal, padaju na teret prodavca;
  3. Svi troškovi koji proisteknu usled povrata novca u slučaju nepostojanja mogućnosti zamjene artikla, padaju na teret kupca;
  4. Svi troškovi koji proisteknu zbog vraćanja artikla od strane kupca i ponovnog slanja od strane prodavca, u slučaju kada se utvrdi se da je artikal za koji se traži zamjena vraćen u neispravanom ili oštećenom stanju, padaju na teret kupca;

 

Ukoliko je povrat vraćene robe neopravdan (ne sviđa Vam se, gruba pogreška u veličini, is l. ) bićemo primorani naplatiti vam troškove ponovnog slanja.

 

ROK ZA ZAMJENU ARTIKLA

Proceduru za zamjenu artikla kupac može da pokrene najkasnije u roku od 14 dana od prijema proizvoda. Nakon toga, rok za zamjenu veličine artikla je 14 dana od trenutka podnošenja zahtjeva od strane kupca, a nakon prijema proizvoda.

Napomena: Potvrdom porudžbine, klikom na taster „NARUČITE“, saglasni ste sa prethodno navedenim uslovima koji se odnose na zamjenu artikla.